"He comprès el món amb els ulls" (J. W. GOETHE)

Aquí teniu un resum de les bases del concurs. Llegiu-ho amb atenció!

A CONTINUACIÓ PODEU LLEGIR UN EXTRACTE DE LES BASES DE LA MOSTRA, ON TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA:

 1. El termini d’aquesta convocatòria és del 12 de setembre al 2 de novembre de 2016. Per primer cop, la convocatòria s’obre a alumnat que cursa l’optativa de Filosofia de quart d’ESO.
 2. Es participa per centres a través de blogs. Cada professor o professora crea un blog exclusiu per a Fotofilosofia.
 3. Cada post correspon a un alumne/a. Poden introduir-los ells mateixos, o fer-ho alguna persona encarregada o, encara més fàcil, a través de l’adreça de correu del blog.
Si s’accedeix en el blog:
  1. En el títol s’hi escriu el número del post (si es coneix) i UNA PREGUNTA o QÜESTIÓ INTERROGATIVA que quedi reflectica en la imatge de la fotografia.
  2. Dins el post es puja la fotografia en mida gran i centrada;
  3. Al peu d’aquesta, al marge dret s’hi escriu “Feta per+alias/nom”.
   4. S'escriu un comentari sobre la imatge i la qüestió plantejada, d'una extensió màxima de "mig foli"(aquesta norma no és del concurs, sinó del vostre professor en el centre)
   5. Convé afegir-hi etiquetes o categories:: natura-cultura, Nietzsche, antropologia, ètica…).
Si s’envia per mail:
 1. Tenint la fotografia en la pantalla del dispositiu, se selecciona “enviar per correu”. I s’hi posa l’adreça mail del blog. Caldrà que el professor hagi habilitat i creat una adreça per la recepció de posts per correu en la configuració del blog.
 2. En l’assumpte o tema del mail, s’escriu la pregunta. A l’interior, al peu de la foto “Feta per+alias/nom”. S'inclou també el text del comentari descrit en el punt 4 anterior (norma del professor, no del concurs) S’envia.
També s'ha de tenir present que...

1. És convenient numerar els posts. Això facilitarà la seva selecció.

2. Els posts han de ser originals. Cal que cada participant disposi del dret d’ús de la fotografia (de preferència n’ha de ser l’autor, o disposar del permís explícit de la persona autora). El format de les fotografies ha de ser JPEG. El pes del fitxer no pot ser superior a 600 kb (Blogger les redueix automàticament).

3.Les fotofilosofies podran ser publicades en altres llocs. Se sotmeten a llicència Creative Commons de reconeixement, ús no comercial i sense modificació.

4.Si és l’alumnat que posteja la seva fotofilosofia, un cop fet ho comunicarà al seu professor o professora a través d'un correu electrònic.

5.Cada centre seleccionarà un 10% de les millors fotofilosofies i les enviarà per presentar-les a l’acte públic de tots els centres participants, que es farà el dia 16 de novembre de 2016 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB, on assistiran els autors o autores i en rebran el reconeixement.

6. Alguns criteris de valoració: 

-Pregunta-tema punyent
-Valor artístic de la fotografia.
-Potència de la interrelació (es precisen en el blog de la Mostra).

7. De totes les presentades, se seleccionaran tres fotofilosofies que seran defensades breument per les seves autores o autors en l’acte final de la Mostra.

No hay comentarios: