"He comprès el món amb els ulls" (J. W. GOETHE)

miércoles, 2 de noviembre de 2016

14-A. Es mou el tren, es mou el paisatge o no es mou res?


                                                                                        Feta per Carlota Alegre

Comentari de l'autor: Parmèndies d'Elea anomena les tres característiques essencials de la natura, de les quals treu la conclusió de que l'Arjé és l'esfera. Les característiques són l'eternitat, la unitat i la immobilitat. Posteriorment Zenó d'Elea demostra la tercera característica, la immobilitat de l'ésser, a través de quatre exemples. L'últim exemple, anomenat l'estadi o soldats, explica que les coses no es poden moure a dues velocitats a l'hora, per tant no es mou res. I això és el que passa exactament quan vas en tren. Per aquest motiu ens qüestionem si veritablement ens estem movent.

No hay comentarios: