"He comprès el món amb els ulls" (J. W. GOETHE)

miércoles, 2 de noviembre de 2016

15. Pesen més els perjudicis o és el desoneixement del que està bé?


                        Feta per Clàudia Gimènez

Comentari de l'autora: Sòcrates creia que només es pot fer el bé si es sap que és el bé, i no fer el bé està produït per la desconeixença d'aquest. 
Per això, els actes autodestructius es produeixen per dues raons, 
En primer lloc, pel desconeixement de que està malament fer determinats actes, és a dir, pel desconeixement del bé. 
I en segon lloc, si la persona sap que és una mala acció, la realitza perquè els perjudicis d'aquesta li compensen més que no fer-ho.

No hay comentarios: