"He comprès el món amb els ulls" (J. W. GOETHE)

miércoles, 2 de noviembre de 2016

34. Per quins camins ens porta la vida?

                                                                     Feta per Kiray Maidana

Comentari de l'autora: Cada individu té el mateix origen, tots neixem iguals. A mesura que anem prenent decisions la vida ens va portant per diferents camins. Les decisions són allò que ens diferencia a cada individu i fa que la nostra vida vagi prenent el seu curs propi. La vida té moments dolents i moments bons, en la fulla es pot veure un raig de llum que representaria els moments bons i les parts fosques que serien aquells moments dolents.

No hay comentarios: