"He comprès el món amb els ulls" (J. W. GOETHE)

miércoles, 2 de noviembre de 2016

54. Ésser social o ésser animal?

                                                                          Feta per Ariadna Sellés

Comentari de l'autora: L'antropogènesi és l'estudi de les condicions específiques de l'ésser humà que el diferencien del regne animal. Els humans, rebem informació del món exterior a través dels sentits, mentre que els animals perceben tot com un estímul al qual han de donar una resposta, i els humans el percebem com una realitat. 
 Els animals que viuen en família, és a dir, en companyia d'humans, aprenen a interactuar de manera diferent a la que ho farien si visquessin en llibertat i amb altres animals. Si és així, podem dir que els animals domèstics socialitzen amb els humans?  

No hay comentarios: